SERDECZNIE Zapraszamy do naszego gabinetu: ul. Witkiewicza 75, 44-102 Gliwice, TEL. +48 500 701 500
47
Zepsute zęby – niebezpieczeństwem dla zdrowia całego organizmu (+ pytania)
3 marca 2011 --- Drukuj

Zęby dotknięte próchnicą, zapaleniem miazgi lub z wytworzonym ropniem w pobliżu wierzchołka nie są błahym problemem. Zepsute zęby istotnie wpływają na stan naszego zdrowia fizycznego i psychicznego. Nikogo nie trzeba przekonywać, że zniszczone zęby nie dodają uroku, nie każdy jednak wie, że ząb dotknięty próchnicą lub objęty ropniem stanowi wrota infekcji dla wielu chorobotwórczych drobnoustrojów. Zakażenie może rozpoczynać się w miazdze zęba i rozprzestrzeniać się poprzez kanały zęba obecne w jego korzeniach do tkanek okołowierzchołkowych, skąd może dostawać się także do kości.

Zepsute zęby – ryzyko dla całego organizmu

Po dostaniu się do kości, o ile schorzenie nie jest leczone zaczyna się proces ropotwórczy, ropa zbiera się w wyniku odpowiedzi odpornościowej organizmu na inwazję mikroorganizmów, głównie bakterii. Zebrana ropa może pozostawać w kościach lub szukać ujścia przez tkanki miękkie – poprzez utworzenie przetoki, czyli rozerwania warstw mięśni, błon śluzowych i/lub skóry. Proces zapalny objawia się zwykle bólem, gorączką, dreszczami i pogorszeniem samopoczucia. Na zasięg zakażenia mają wpływ głównie rodzaj drobnoustroju (niektóre mikroorganizmy pozostają przez dłuższy czas w jednym miejscu, inne wędrują do coraz to nowych obszarów ciała) oraz poziom odporności – u osób odpornych infekcje rozprzestrzeniają się zwykle wolniej, niż u pacjentów z licznymi schorzeniami lub osób po przeszczepach poddanych immunosupresji.

Drogi szerzenia się zakażeń można podzielić na bezpośrednie i pośrednie. Infekcje szerzące się bezpośrednio obejmują przylegające do miejsca przebiegu zapalnego tkanki miękkie. W wyniku rozprzestrzeniania takiego zakażenia mogą się tworzyć ropnie – są to małe jamki ograniczone wałami tkankowymi, które zawierają martwe komórki, bakterie i leukocyty – białe ciałka krwi, które zwalczają drobnoustroje, są one otoczone dużą ilością ropy. Ropnie pochodzenia odzębowego można podzielić na ropnie okołowierzchołkowe, podokostnowe oraz podśluzówkowe.

Ropnie okołowierzchołkowe tworzą się najczęściej w wyniku głębokiej próchnicy i obumarcia miazgi zęba z wytworzeniem ropy, która wędruje kanałami w korzeniu zęba i przedostaje się przez wierzchołek korzenia – jeśli proces jest przewlekły, tzn. trwa długo w czasie, to stan zapalny dociera do kości i w jego wyniku zostaje ona rozpuszczona i powstaje pusta przestrzeń zwana torbielą lub cystą.

Ropnie podokostnowe, które są kolejnym po ropniach okołowierzchołkowych stadium zapalenia, gdy wydzielina ropna  migruje przez kość docierając do okostnej i odwarstwiając ją, co jest bardzo bolesne. Ropnie podokostnowe są bardzo często zlokalizowane na podniebieniu, nie przechodzą wówczas w ropnie podśluzówkowe, natomiast są najbardziej bolesnymi ropniami ze wszystkich – ból często promieniuje na połowę twarzy, lub całą twarz, opisywany jest jako pulsujący i ciągły, może nasilać się w nocy.

Ropnie podśluzówkowe, których wydzielina  wędruje przez okostną szczęki lub żuchwy i przebija błonę śluzową jamy ustnej lub skórę – proces ten zachodzi zawsze po najmniejszej linii oporu. W momencie perforacji błony śluzowej i wydostawania się ropy na zewnątrz następuje zmniejszenie się bólu – ma to związek ze zmniejszeniem się ciśnienia płynu wewnątrz ropnia. Procesowi temu towarzyszy gorączka, obrzęki policzków, jamy ustnej, warg i okolicy podoczodołowe. W zależności od zęba, który stał się przyczyną zakażenia otworzenie się ropnia następuje w innym miejscu, dla zębów szczęki jest to często przedsionek jamy ustnej (zakażenia z zębów przedtrzonowych i trzonowych), czyli przestrzeń między wargami a łukami i wyrostkami zębowymi, dół nadkłowy (występuje na wysokości kła – zakażenie pochodzi zwykle od zębów przednich, rzadziej os przedtrzonowców), zatoka szczękowa – znajduje się we wnętrzu kości szczękowej, jama nosowa, możliwe jest także przebicie się ropnia przez policzek (ropnie przy zębach trzonowych) i wylewanie się jego treści na skórę oraz utworzenie ropnia na podniebieniu (infekcja najczęściej od siekaczy bocznych lub pierwszych przedtrzonowców). Jeśli chodzi o perforację ropnia do zatoki szczękowej, to głównie ma to miejsce w przypadku  wystąpienia infekcji 2. przedtrzonowca i 1. trzonowca szczęki, gdyż ich korzenie znajdują się najbliżej niej, a zdarza się nawet, że położone są w jej świetle. Ropnie pochodzące od zębów żuchwy otwierają się do przedsionka jamy ustnej, perforują   jej dno, czyli okolicę pod językiem, oraz mogą drążyć przez policzek (głównie ropnie od korzeni zębów trzonowych) i brodę i przebijając skórę otwierać się na zewnątrz. Należy pamiętać, że jeżeli ból zęba z próchnicą był ciągły i trwał dość długo, a potem nagle się zakończył, to nie świadczy to o jego samowyleczeniu, a jest raczej sygnałem obumarcia miazgi, która zawiera nerwy informujące o jego złym stanie, wraz ze śmiercią komórek nerwowych dane o stanie zapalnym przestają do nas docierać. Po tym okresie zwykle pojawia się ból na nagryzanie – jest to związane z pojawieniem się ropnia okołowierzchołkowego i zapaleniem ozębnej. Ból ten utrzymuje się jakiś czas a następnie stopniowo ustępuje – dzieje się tak, ponieważ ropa zbierana w okolicy okołowierzchołkowej korzenia zęba znajduje ujście do kości, skąd dalej się rozprzestrzenia, aż wytworzy przetokę i wyleje wydzielinę ropną – do wnętrza jamy ustnej przez błonę śluzową lub na zewnątrz przez otwór w skórze. Dlatego nie należy czekać, aż przestanie boleć – lepiej udać się do stomatologa, który nas przebada i ustali przyczynę bólu i rozpocznie leczenie, oczekiwanie, że ból i zapalenie minie nie jest wskazane, gdyż może doprowadzić do poważniejszych konsekwencji, niż utrata zębów.
Infekcja może też rozprzestrzeniać się poprzez błonę śluzową jamy ustnej i skórę i tworzyć przestrzenie patologiczne z nią połączone, lub też rozsiewać się w tkankach miękkich wywołując cellulitis. Cellulitis jest to rozproszone zapalenie tkanek miękkich podskórnych lub leżących pod błonami śluzowymi, nie jest ono ograniczone i w przeciwieństwie do ropni rozprzestrzenia się poprzez naturalne przestrzenie oraz wzdłuż powięzi mięśniowych, czyli błon, które pokrywają mięśnie. Nie należy mylić tego rodzaju zapalenia z pomarańczową skórką, na którą często skarżą się kobiety, ponieważ oba te stany, oprócz nieciekawego wyglądu, nie mają ze sobą żadnego związku. Ten rodzaj zakażenia stosunkowo szybko przenosi się dalej, obejmując coraz większą ilość tkanek. W niektórych przypadkach stan ten może wywołać ciężką niewydolność oddechową, dzieje się tak, gdy infekcja przenosi się w okolice szyi i wywołuje obrzęk, który zmniejsza światło dróg oddechowych. Stan zapalny może się także przenosić z tkanek miękkich do wnętrza kości wyrostków zębodołowych i wywoływać tam zapalenie szpiku kostnego. Ogniska zapalne w jamie ustnej, takie jak zepsute zęby, mogą także doprowadzać do zapaleń zatok nosowych i czołowych.

Zepsute zęby są powodem chorób dziąseł – krwawienie, opuchlizna i przykry zapach z ust są jednymi z ich objawów. Zapalenia takie mogą się rozprzestrzeniać poza dziąsła do kości, gdzie doprowadzają do ich ubytku i rozchwiania się zębów, ponieważ komórki towarzyszące procesom zapalnym, głównie makrofagi, mają zdolność do rozpuszczania tkanek i pochłaniania martwych komórek własnego organizmu i bakterii – niestety wraz z martwiczymi komórkami pożerana jest także część zdrowej tkanki i w ten sposób powstaje jej ubytek.

Infekcje rozprzestrzeniające się drogą bezpośrednią mogą doprowadzić do powstania anginy Ludwiga – uważa się, że w 90% jest ona konsekwencją złego stanu zębów, głównie 2. i 3. trzonowca dolnego. Choroba ta objawia się obustronnym obrzękiem szyi i okolicy podżuchwowej, trudnościami z połykaniem i oddychaniem,  dreszczami, gorączką, zwiększonym ślinieniem i ograniczeniem ruchomości języka. Schorzenie powoduje martwicę komórek mięśniowych. Nieleczona angina Ludwiga może być przyczyną obrzęku głośni i niedrożności dróg oddechowych.
Zakażenie może wykorzystywać do szerzenia się także inne drogi – takie jak układ chłonny wraz z węzłami oraz krwiobieg – jest to wówczas pośrednia droga przenoszenia się infekcji. Wykorzystując przewody limfatyczne proces zapalny dociera do najbliższych węzłów chłonnych w obrębie głowy i szyi, są one wtedy najczęściej spuchnięte, bolesne, a czasem nawet ropieją, co może wymagać wykonania drenażu, czyli otworu, przez który ropa będzie mogła wydostać się na zewnątrz. Infekcja może także przemieszczać się wraz z biegiem krwi, czyli docierać praktycznie do każdego narządu, zwykle w taki sposób zapalenie trafia do mózgu i nerek – najczęstszą konsekwencją tego stanu jest kłębuszkowe zapalenie nerek. Oprócz nerek i mózgu zakażenia rozprzestrzeniane tą drogą mogą dotyczyć każdego narządu miąższowego.
Zakażenia odzębowe mogą wywoływać powstawanie zakrzepów w żyłach twarzy i zatokach żylnych opon mózgowych i mózgu. Zakrzepy takie mogą się odrywać i zatykać naczynia, przez co upośledzają lub całkowicie hamują odpływ krwi – jest to stan poważnie zagrażający życiu i obarczony dużym ryzykiem wystąpienia udaru mózgu, który jeśli nie zakończy się zgonem, to może powodować paraliż niektórych części ciała i zaburzenia świadomości. Oprócz zakrzepów żylnych i zapalenia opon mózgowych infekcje przedostające się z jamy ustnej mogą doprowadzać do powstania ropni mózgu – bardzo często ze skutkiem śmiertelny lub bardzo ciężkimi konsekwencjami dla zdrowia.
Stany zapalne jamy ustnej mogą stać się przyczyną infekcji w rejonie oczodołu. Wytworzenie się zapalenia tkanki i ropnia w oczodole może zakończyć się niestety utratą wzroku, a ponadto, jeżeli proces zapalny dalej migruje, może on spowodować zapalenie opon mózgowych, ropnie mózgu czy zakrzepowe zapalenie zatoki jamistej. Procesy zapalne oprócz samego oczodołu obejmują często także gałkę oczną.
Infekcje z jamy ustnej często rozprzestrzeniają się do głębokich warstw tkanek szyi, a stamtąd wędrują do śródpiersia, czyli części klatki piersiowej, w której znajdują się niezbędne do życia organy – serce i sąsiadujące z nim płuca. Zapalenie śródpiersia jest późna komplikacją zakażeń pochodzących od zębów, objawia się nieustępującą gorączką, dusznościami i bólem w klatce piersiowej. Często dochodzi wtedy do zapalenia wsierdzia, czyli najgłębszej warstwy serca – stan taki upośledza pracę serca i może stać się przyczyną powstania jego wady. Stan ten wymaga interwencji lekarskiej, zwykle odbywa się ona na oddziałach intensywnej terapii.
Bardzo ciężkim i bardzo rzadko występującym stanem, który jest konsekwencją zakażeń wywodzących się z zębów jest martwicze zapalenie powięzi głowy i szyi. Zakażenie to objawia się szybkim i gwałtownym obumieraniem dużej ilości tkanek, czemu towarzyszy wydzielanie się gazu. Infekcja musi być szybko leczona chirurgicznie – przez usunięcie martwych tkanek, ponieważ przy schorzeniu tym występuje bardzo szybkie zatruwanie organizmu toksynami bakterii grożące sepsą.

Procesy zapalne są jednym z czynników ryzyka miażdżycy i nowotworów – im więcej ich toczy się w organizmie tym większe prawdopodobieństwo zapadnięcia na te choroby. Miażdżyca jest główną przyczyną choroby niedokrwiennej serca, która często prowadzi do zawałów i śmierci. Polega ona na zarastaniu światła naczynia złogami płytki złożonej z tłuszczu, wapnia, płytek krwi i innych składników, co zakłóca przepływ krwi do narządów i powoduje ich niedokrwienie. Gdy niedokrwienie utrzymuje się dość długo następują zawały lub udary organów – zwykle dotyczy to serca i mózgu, ale może zachodzić także w innych narządach. Krążąca krew przenosi bakterie z jamy ustnej do nerek – może to być przyczyną ich zapalenia i niewydolności.
Duża ilość procesów zapalnych powoduje konieczność produkowania zwiększonej ilości komórek układu odpornościowego, co może doprowadzić do przedostawania się do ustroju także komórek zmienionych, atakujących własne tkanki. Obserwuje się to właśnie w chorobie nowotworowej, ponadto u osób, u których trwa już proces nowotworowy stany zapalne działają jak magnes na zmutowane komórki guza, co wspomaga tworzenie się przerzutów.

U osób z niską odpornością lub wieloma zepsutymi zębami może dochodzić do wystąpienia posocznicy. Posocznica, czyli sepsa jest to migracja dużej ilości chorobotwórczych bakterii do krwi i zakażanie w ten sposób całego organizmu. Jest to stan, który w wielu przypadkach kończy się śmiercią lub poważnymi konsekwencjami dla zdrowia, ponieważ bakterie wytwarzają toksyny niszczące komórki i zaburzające funkcje tkanek. Pojawienie się tak wielkiej liczby bakterii w organizmie aktywuje układ odpornościowy, który wyrzuca masowo substancje typowe dla zapaleń, np. histaminę, która doprowadza do obrzęków, prowadzi to do wstrząsu septycznego, często śmiertelnego.
O tym, jak ważny jest stan zębów i dziąseł może świadczyć fakt, że pacjenci przyjmowani do szpitali w celu przeprowadzenia zabiegów operacyjnych poddawani są kontroli uzębienia w celu wykluczenia potencjalnych zakażeń. Osoby z niewyleczoną próchnicą, kikutami korzeni czy zapaleniem dziąseł nie są do nich kwalifikowani, o ile nie istnieje poważne zagrożenie życia. Stanu zębów nie wolno lekceważyć, aby jak najlepiej dbać o zęby zaleca się codzienną higienę jamy ustnej oraz wizyty kontrolne u stomatologa co najmniej raz na 6 miesięcy. Regularne przeglądy pozwalają na zauważenie oznak próchnicy na jej początkowym etapie, dzięki czemu może ona być leczona bezboleśnie. Należy zwrócić uwagę na to, że założone wypełnienia, potocznie nazywane „plombami” niestety nie są wieczne i z czasem stają się nieszczelne, co może doprowadzić do przenikania przez nie bakterii i powtórnej próchnicy, dlatego należy je kontrolować i w razie potrzeby wymienić. Lepiej jest zapobiegać chorobom zębów, niż je leczyć, nie tylko ze względu na koszty, ale także na ból i zagrożenie dla zdrowia. Wyleczenie próchnicy wszystkich zębów oraz regularne usuwanie kamienia nazębnego pozwala ograniczyć  rozprzestrzenianie się zakażeń i przyczynia się do poprawienia stanu zdrowia całego organizmu i lepszego samopoczucia.

Bibliografia:
1.    Oral & Maxillofacial Surgery, S. Sanghai, P. Chatterjee, Jaypee Brothers Publishers, 2009
2.    Oral and maxillofacial surgery: an objective-based textbook, Jonathan Pedlar, John W. Frame, Elsevier Health Sciences, 2001
3.    Text Book Of Oral & Maxillofacial Surgery, S. M. Balaji, Elsevier India, 2007
4.    Zbigniew Jańczuk, Stomatologia zachowawcza – Zarys kliniczny, Warszawa, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2007
5.    Stanisław Bolesław Bartkowski: Chirurgia szczękowo-twarzowa: podręcznik dla studentów i lekarzy. Kraków: Collegium Medicum UJ: Ages, 1996

Sprawdź swoją wiedzę:

[show-quiz id=”13768″]

Komentarzy: 47

blank
Dodano 08.01.2012

dości długie

blank
Dodano 08.01.2012

ja muwie na zerio

blank
Dodano 04.03.2012

ale mnie nastraszyli

blank
Dodano 07.03.2012

Mnie też nastraszyli >:(

blank
Dodano 19.03.2012

super teraz nie bede mogla zasnac 🙁

blank
Dodano 28.03.2012

ja poszedłem w sobote do dentysty z bolacym zebem po lewej u gory.
dostalem antybiotyk i na nastepny dzien spuchla mi dolna czesc szczeki po lewej stronie, mam problem z przelykanie i nie moge otworzyc szczeki;/
wyrwala odenmnie 100 za 15 min pracy….

blank
Dodano 20.04.2012

no niestety mnie tez nastraszyli a zwlaszcza ze mam popsutego zeba i nawet dotkac sie nie moge boli 3dzien a dentysta odeslal mnie do innego gdzie sa szokujace terminy:'(

blank
Dodano 26.04.2012

Niestety, ale to wszystko prawda. Zwlekanie z leczeniem zębów, zaniedbanie ich i doprowadzenie do ropnia, czy zgorzeli to największa nieodpowiedzialność. W moim przypadku skończyło się to dłuższą wizytą na chirurgii szczęki zakończoną wyrwaniem 4 zębów jednocześnie. Do takiego stanu doprowadziła moja głupota i strach przed stomatologiem. Nie opiszę tu ilości bólu jaki musiałem znieść, ciężko to ująć w słowach. Ropa „rozlała” się po kości doprowadzając do infekcji zębów sąsiadujących z tym zepsutym, nie było możliwości ich ratunku. Teraz zamiast swoich „kiełków” mam implanty. Nie jestem z tego dumny, cierpienie jakie mnie spotkało to najgorsze co mozna sobie wyobrazić. Bolą was zęby? Nie zwlekajcie, idźcie do stomatologa, to nie jest grypa, nie przejdzie. Nawet gdy ból ustanie, to możecie być pewni, że wróci ze zwielokrotniona siłą!

blank
Dodano 28.04.2012

uciekne z fotela i tlye mnie widzieli ;D:P

blank
Dodano 27.05.2012

znajoma miała rope w zebach zwlekała i zrobił sie ropien mozgu zagrzazajacy zyciu zebow nie wolno lekcewazyc

blank
Dodano 27.05.2012

[i][/hhdbhsbghcvghvdsgcvwvdhjazi];D

blank
Dodano 27.05.2012

eagfdeqwertyuioplkjhgfdsazxcvbnm[’;/.,`123456789000000000000000000000000000000000000+3333333333dss=?????????????? tak czy nie odpowjadajcie i dzwońcie na 788 555 221 narka

blank
Dodano 15.06.2012

abcefjgiajjtk:):):):):):):):):):);););););););):D:D:D:D:D:D:D;D;D;D;D;D;D;D;D8)8)8)8)8)8)8)

blank
Dodano 15.06.2012

:);):D;D>:(:(8):o8):P:-*:'(;););););):):):):):););););););):);):D;D>:(:(:o8):P:-*:'(;);D:(:o:o:o:o:o:o:o:o:o:o:o:o:o:o:o8)8)8):-*:-*:-*:-*8):(:(>:(>:(>:(>:(>:(>:(>:(:D:D:D:D:D:):):)[quote][quote][quote][quote][quote][quote][quote][quote][quote][quote][quote][quote][img][img][img][img][img][img][img][img][img][img][u][u][s][s][s][u][i][b][i][u][s][s][s][s][s][s][s][s][s][s][s][s][s][s][s][s][s][/s][/s][/s][/s][/s][/s][/s][/s][/s][/s][/s][/s][/s][/s][/s][/s][/s][/u][/i][/b][/i][/u][/s][/s][/s][/u][/u][/img][/img][/img][/img][/img][/img][/img][/img][/img][/img][/quote][/quote][/quote][/quote][/quote][/quote][/quote][/quote][/quote][/quote][/quote][/quote];););););););););););););););););D;D;D:'(:'(:'(:o:o:o:'(:'(:'(:'(:'(>:(>:(>:(>:(>:(

blank
Dodano 24.06.2012

Ja sobie tak zlekceważyłem zęba co bolał, potem się ukruszył i na jakieś 3 miesiące był spokój z bólem. Potem był spadek odporności, objawy od-sercowe (duszności, osłabienie lub gorączka, światłowstręt, zawroty głowy, spowolnienie reakcji). Wizyta na oddziale w szpitalu. „Na szczęście” przyczyną tych objawów okazały się zatoki czołowe, a ich zapalenie miało pochodzenie od-zębowe. Miałem także spuchnięte dziąsła. Nawet raz szczękościsk. I tak kolejno: usuwanie kamienia nazębnego (dziąsła), leczenie kanałowe ukruszonego zęba (cud, że się jeszcze go uratowało) i jego odbudowa. Leczenie kanałowe jak i zwykłe plombowanie innych zębów. Nadal prowadzona walka z dziąsłami (problem prawdopodobnie spowodowany lekami na nadciśnienie w dzieciństwie). Na bieżąco walka z chorymi zębami: usunięcie bolących/wyrzynających się zębów mądrości. Częste wizyty u stomatologa.
Dobra rada – ząb pobolewa Cię w dzień lub nocy = dentysta + ew. rtg zębów. Ja sobie lekceważyłem pobolewanie zębów i chodziłem jak mocno bolało. Nie ma się co łudzić bo potem problemy są ogromne. A teraz jak ewentualnie coś boli to z chęcią chodzę do dentysty, a podczas bólów zęba np. w nocy marzę o rozwierceniu bolącej miazgi zębowej:). Ale podstawa to higiena jamy ustnej i częste wizyty kontrolne u dobrego (nie oznacza koniecznie drogiego) specjalisty.
Nie ma się też co przerażać bo w tym artykule to pewne ekstremum – nieleczenie zębów miesiącami czy latami.
Ale przede wszystkim nie należy się bać dentysty.

blank
Dodano 07.07.2012

Koci koci łapki pojedziemy do stomatologa

blank
Dodano 24.07.2012

ja mam 16 lat lekcewazylem zeby dosyc dlugo az w koncu napuchla mi prawa strona szyji myslalem ze to zapalenie migdalow albo cos ale sie mylilem laryngolok powiedzial ze to od zebow i teraz musze isc na chirurgiczne uswanie zeba :'(

blank
Dodano 28.07.2012

myj zęby będziesz wielki 😉
nie unikaj dentystów bo nie tylko będą cię boleć zęby ale morze też po jakimś czasie dojść do zakażenia i nawet do poważnych chorób

blank
Dodano 07.08.2012

:D;Dja czekam na ropnia mozgu nie ma to jak samobojstwo inkognito

blank
Dodano 15.08.2012

zęby to piękno człowieka bez nich ani rusz 😉 dziąsła to podstawa masz zapalenie nie unikniesz dentysty bo to powroci …. więc stomatolog co pol roku to obowiazek! 🙂

blank
Dodano 16.12.2012

to nie żarty.Właśnie wróciłam ze szpitala.Zęby leczę, mam wszystkie ubytki wypełnioine, a ponieważ cała byłam sztywna-nogi, ręce, obrzęki i ból nie do zniesienia, nie mówiąc o jakimkolwiek funkcjonowaniu-po badaniach i tomografach stwierdzono źle wypełnione kanały i 5 zębów usunąć i wrócić na reumatologie.Bez leków przeciwbólowych i przeciwzapalnych nie da się żyć.
Prywatnemu stomatologowi buliłam, szczęśliwa że wszystko jest ok i co??
Właściwie to przez stomatologa strace zęby ,straciłam na niego kupę kasy i jestem chora.

blank
Dodano 21.12.2012

a ja jestem w trakcie leczenia kanalowego i widze ze robi mi sie rana przy dziasle,krew i czerwone.boje sie ze to cos powaznego tak jak wyzej napisane

blank
Dodano 02.01.2013

Do MIŁA…..u mnie podobnie, mam zapalenie stawów nie wiadomo skąd, objawy które opisujesz. Ciągle robie badania, nikt nie chce skierować do szpitala, jestem na silnych lekach przeciwzapalnych. Co do zębów, pozbyłam się jednego martwego, który był źle leczony i mam teraz do usunięcia 4 ósemki zatrzymane-ostatnia nadzieja w zębach. Czy u CIebie wiadomo juz cos więcej???i u jakiego reumatologa sie leczysz, ja biegam od jednego specjalisty do kolejnego

blank
Dodano 16.02.2013

Mnie dopadlo oslabienie bule miesni. Ko sekwencja nie leczonych dwoch zebow trzonowych

blank
Dodano 05.04.2013

U mnie bol zebow w momecie wyrzynania sie zeba modrosci ( szczeka dolna lewa ) – mialam wtedy 18 lat, – poszlam do dentysty i dostalam szokujaca dawke antybiotyku po ktorym stracilam przytomnosc w wieku 32 lat po urodzeniu dziecka, bol kilku miesiacy ii znow nie poszlam usunac. ( Skarzylam sie lekarzom wtedy juz mieszkajac w Paryzu ) Ale nie usueli – doprowadzilo to do wysokiego zapalenia w calym organizmie – nie wiadomo dlaczego? Bylam operowana – wyrostek i ropa rozlana po organizmie. Nie wiedomo tez dlaczego ale nie wykryto wtedy raka. A w wieku juz 34 lat znw zapalenia organizmu i wykrycie raka w wieku 34,5 lat i 5 operacji do datkowo CHIP – chemioterapia wewnetrzna, Pet Scanner wykazal zaatakowana wezly chlonne szyi lewej strony. teraz -35 lat – bol ciagly – natychmiast ide usunac. Znam teraz przyczyne ostrych zapalen w moim organizmie – dbalam jednak o zeby bardzo dobrze. Od znajomej – naukowiec SNRS w Paryzu dowiedzialam sie, ze powodem wszelkich chorob sa zepsute zeby i pestycydy, – powoduja bezposrednio rowniez ztawardnienei rozsiane no i raka. Nie bojcei sie dentysty bo moze sie to zle skonczyc. Ja jeszcze zyje.

blank
Dodano 07.04.2013

Witam kiedys nie bałem sie dentysty ale od czasu jak dentystka robiła mi leczenie kanałowe bez znieczulenia to boje sie dentysty jak ognia i nie moge sie odwazyc zeby isc do dentysty

blank
Dodano 10.04.2013

Ja ostatnio wyrwałem zęba szóstkę z dużą plombą amalgamatową (zawiera rtęć). Bardzo mnie bolał z promieniowaniem na ucho. Gdy przyszedłem do jedynego stomatologa w mieście, który wyrywa zęby na kase chorych, to powiedział, że go zmuszam do wyrywnia zdrowych zębów. Jednak po zrobieniu zdjecia rentgenowskiego zęba, Pan stomatolog nie miał watpliwości i wyrwał go bezpłatnie. Ząb był w dużej części poczarniały, byc może od trujacego wypełnienia metalicznego, który zatruwał miazgę zęba i zło przechodziło dalej do organizmu. Kogo dziś stać na leczenie przez dobrego stomatologa dużego zębą z duzymi ubytkami i płacic po kilkaset złotych.W mmoim wieku ok. 50 lat nie miałem skrupółów z wyrawniem tylnich zębów i po kłopocie.

blank
Dodano 04.08.2013

Lubie pier dolic ile głupoty nie Ma innego tematu niż zebiska? Lepiej o astronomii pogadać !! Tam na forum pier do la o bench wiec jadu o astronomii . Wiec z czym jedziemy ?

blank
Dodano 27.08.2013

nie lekcewzcie czasmi ropnia zeba,ja mam 33 latai od ropnia dostałam zakazenie siatkówki,oslepłam na prawe oko,ropnia nie ma,zab wyrwany,a jedyna pamiatka jaka pozostała to slepe oko

blank
Dodano 23.01.2014

Tez Mnie wystraszyli…i jutro pedze do dentysty. Przez 1,5 tygodnia przecierpialem bol dolnej siodemki, wyszla opuchlizna, czytaj ,,grozna ropa”. Nie boli juz, ale jutro pedze do dentysty leczyc dziada albo wyrwac…bo widze ze moze byc znacznie gorzej. 34 lata to za wczesnie by umierac…

blank
Dodano 14.04.2014

nie ma co się bać dentysty, zęby trzeba leczyć i tyle. Moje posypały się w ciąży, dwa lata już chodzę do dentysty, miałam 6 kanałowych bez znieczulenia i żyję więc niech niektórzy nie przesadzają z tym bólem wszystko się da znieść dla zdrowego i pięknego uśmiechu

blank
Dodano 13.05.2014

Kurcze przeczytalem tyle informacji na temat zepsutych zebow to juz wiem ze pora umierac mam 23 lata i mam wiekszosc zepsutych zebow i prochnice wszystkich zebow jak bylem u dentysty kiedys to lekarka o malo co nie zemdlala jak zobwczyla moje zeby nie stac mnie na leczenie niestety to musze cierpiec i juz umierac pora co z 2 zeba mam krwawienie z dziasla i dziury w dziaslach po zepsutych zebach chcialem innychh poinformowac lepiej dbwjcie o zeby dopoki niejest za pozno bo mi juz nic nie pomoze nawet denstysta

blank
Dodano 30.07.2014

prawda jest jedna wszyscy boimy się panicznie dentysty tu niechodzi o piniondze tylko o strach każdy znasz inaczej reaguje na bul ja mam 37 lat i zostało mi tylko 7 dolnych zębuw i tym niemorzna się pochwalić lecz przestroga dla innych dbajcie o zęby bo jak ich zabraknie to się przekonaćie jedynie co mogłem jeszcze zrobić dla siebie to usunońć pruchnicę i mimo że niemam zębuw to lepiej wyglondam

blank
Dodano 30.08.2014

mój dziadek ma prawie 90 lat. u dentysty nie był nigdy, nie ma ani jednego zęba, zostały tylko same korzenie. całe życie był zdrowy jak ryba, nie chodził po lekarzach, dużo pracował. dopiero niedawno zaczął mieć problemy z ciśnieniem, lekarze gdy robili mu wszystkie badania stwierdzili, że ma organizm zdrowszy niż niejeden osiemnastolatek. pisząc to nie twierdzę, żeby nie dbać o zęby, ale myślę by też nie przesadzać. prawda też jest taka, że dziś na nfz można zrobić tylko kilka przednich zębów i to też jak chce się lepsze znieczulenie i lepszą plombę to trzeba zapłacić. a reszte zębów trzeba leczyć prywatnie, co jest mega drogie.

blank
Dodano 15.02.2015

Niestety pacjenci często zaniedbują swoje zęby z braku pieniędzy. Na NFZ trudno się dostać, w dodatku tam można liczyć tylko na plomby starego typu, często nawet znieczulenia odmawiają, mimo, że się należy…w związku z tym bywa tak, że pacjent z chorym i nieleczonym zębem chodzi miesiącami aż uzbiera na prywatną wizytę…

blank
Dodano 12.04.2015

Zepsute poważnie żeby sie wyrywa a nie leczy. Mi padła dolna piątka, chodzę do dentysty, a może chodziłem Regularnie. Oczywiście ząb trzeba ratować, bo żeby trzeba ratować za wszelką cenę. Więc zrobił mi kanalowe. Po 2 miesiącach po kanalowym ból był nie do zniesienia ale przeszedł, polazlem na pogotowie, zęba mi ro,wiercili, potem spowrotem do dentysty. Rentgena zrobili, nic nie wykazał. Zaplombowal spowrotem. Za pół roku ropa spod siódemki mi wylazla, siódemkę usunęli mi na chirurgi, spod siódemki wycięli ropnia. Nadal źle sie czułem, po pół roku szóstka mnie pobolewac zaczęła. Acha na chirurgi po renrgwnie mi powiedzieli że z szóstka coś nie tak sie dzieje. Po pół roku ta szóstka mnie zaczęła pobolewac, a leCzona wcześniej piątka bach sobie pękła i pół zęba mi odpadło. Olalem temat, żyje dalej. Ogólnie źle sie czuć zacząłem, wstawalem często zmęczony, bóle głowy, dziwny zapach rąk miałem rano po przebudzeniU. Po roku szostka mnie zaczęła pobolewac, do tego ta też sie ukruszyla i żarcie mi w niej utykalo. Mówię robie z tym porządek. Dentysta odmówił, pojechałem na chirurgie. Na chirurgi twardo rwac szóstkę mówię, pol piątki też rwac bo nadziei w niej nie widzę. Lekarz, piątka dobrze wypełniona, można odbudować. Mówię Rwac. Szóstkę rwa w znieczuleniu, ciężko idzie ale boli tylko jak pchają w stronę piątki. Szóstka padła, czas na piątkę. Mimo znieczulenia boli jak diabli, ale krótko trwa. okazało sie że to był ból od wyleczonej kanalowo piątki. Teraz nie mam od tygodnia dwóch zębów, a łącznie 3 dolnych w jednym rzędzie, ale od tygodnia budzE sie jakiś zdrowy, wysłany, bez bólów głowy, ręce mi dziwnie nie pachną. Czuje sie zdrowy, szczerbaty i jakoś dziwnie szczesliwy z dobrym samopoczuciem. Rana po piątce szybko sie goi, po szostce dosyć wolno. Dużo smierdzacej ropy po szostce było, kość między szostka a piątka jescze pod naciskiem boli ale widzę że sie goi. Tak więc dentysci to papracze, szkoda kasy na naciaganie, bo przez leczony ząb nabawilem sie torbiela i stracilem dwa zeby plus trzeci który trzeba było wyrwać od początku. Maciek 37 lat.

blank
Dodano 22.07.2015

Trzeba leczyć ! ale ważne jest jeszcze gdzie i na jakich Warunkach !

No tak wszystko pięknie … idz do dentysty i będzie OK ale to dopiero połowa sukcesu, dlaczego ?

Ano dlatego że jeśli idziesz i widzisz że stomatolog traktuje Cię po jakimś czasie jak przedmiot i robi co chce bez mówienia Tobie o formie proponowanego leczenia i bez zbędnego słowa przechodzi do leczenia to nie jest dobrze !!!

(Zawczasu) Przede wszystkim nie polecam pchania się do Klinik które są zawalone klientami i można w nich po jakimś czasie zauważyć podział na pacjentów Lepszych ( prawnicy sędziowe etc. )
i tych tzw. Gorszych , a gorsi to są Ci którzy już w Recepcji takiej Kliniki mają ustawiony bardzo krótki czas wizyty ! Ty nawet o tym nie wiesz a lekarz zasuwa aby się wyrobić w czasie ! rozumiesz ? o czym piszę ? to dobrze 🙂

Jeśli takie praktyki zauważysz to jest to bardzo ważny znak że to niebezpieczne dla Ciebie ! Pamiętaj że płacisz tak samo za usługi jak ci Lepsi ! ,
a dwa ! że mając ustawioną krótką wizytę czasowo, Stomatolog zawsze będzie wybierał do leczenia mało znaczące ubytki , a poważniejsze zęby do leczenia będą nie leczone i będą się psuć , a później padnie kolokwialne słowo że ząb jest tak zepsuty że nadaje się już praktycznie do usunięcia ???

Zaraz , zaraz ale jak to ??? przecież chodzisz już pół roku do tej samej Kliniki i dlaczego tego poważniejszego ubytku wcześniej się nie leczyło ???

Ano dlatego że w recepcji cały czas układali Ci wizytę za każdym razem na krótki czas a zapłaciłaś/eś jakby to była długa wizyta …

OK ! to już Najwyższy czas zmienić Klinikę i mając już doświadczenie i udając się do innej ”Obserwujmy” i zadajmy dużo pytań !

Z takim bagażem doświadczeń będziemy mogli szybko ocenić czy Klinika traktuje Cię na równi z innymi pacjentami ! I czy chce tylko następnego ” Barana ” do strzyżenia z kasy .

Powodzenia i nie dajcie się :)))

blank
Dodano 24.04.2016

Zębów nie powinno się leczyć kanałowo!Wywalicie kupę kasy a i tak będziecie mieli w buzi trupa którego po jakimś czasie będzie trzeba usunąć.Ekstrakcjia i Implant

blank
Dodano 22.07.2016

Dlatego proszę sami dbajcie i uczcie wszystkich dookoła, żeby dbali o swoje uzębienie !!!!!!

blank
Dodano 05.01.2017

TRAKTUJECIE TE RADY POWAŻNIE, MNIE ZEBY NIE POLAŁY PO MOSTKIEM. NIE ROBILAM ZDJĘĆ RTG NIKT MI NIE PORADZIŁ A JAK ROZBOLAŁY OKAZAŁO SIE ŻE SĄ POPSUTE, USUNIĘTO MI 4 ZĘBY:((( I DOPIERO SIĘ ZACZEŁO, STAN ZAPALNY PRZESZEDŁ NA UCHO, OSTRE ROPNE ZAPALENIE UCHA Z PERFORACJA BŁONY BĘBENKOWEJ.

blank
Dodano 22.01.2017

No faktem jest to że polacy mają gorsze. Wyniki w stomatologi aczemu bo k… Nas nie stac a czemu mamy taki rzad co na to pozwala nie wiem po jaka cholerę płacić te skladki jak aby pójść do jakiegokolwiek lekarza to i tak pruwatnie po co to te wszystkie szobki jesli pis jest takifajny to niech zrobi z tym porzadek ale. Nie zrobi czemu. Wlasnie czemu to daje do myslenia dla tego jaro na emerture 1000zl mu starcz a reszte obciążyć do 3 pokolenia wstecz wtedy polska będzie polska za ktora walcyli naszi ojcowie dziatkowie tak to widzie

blank
Dodano 29.01.2017

A życie nieuchronnie prowadzi do śmierci…

blank
Dodano 29.01.2017

Także zęby leczone kanałowo to zaraza, niestety. Leczenie kanałowe to jedynie dobra kasa dla gabinetów. Każdy taki ząb prędzej czy później się posypie z powikłaniami dla pacjenta.
Druga sprawa, przyczyną utraty wapnia i próchnicy nie jest nie mycie zębów (plemiona w Afryce z mocnymi białymi zębami, a Colgate nie widzieli), tylko zakwaszenie organizmu i zła dieta. Organizm próbując odkwasić system, podbiera wapń najpierw z zębów. To samo tyczy się kobiet w ciąży, tak, to powszechne, w ciąży zęby lecą masowo. Dziecko rośnie, a niewłaściwe odżywianie powoduje, że płód „kradnie” wapń na własne potrzeby. Dziurawe zęby dzieci z lat 80ych to dziurawe zęby i ubytki dziś u ludzi w średnim wieku. Braki w odżywianiu, produkty na kartki, mało kto z tamtych lat ma zdrowe zęby. Dzisiaj dzieła zniszczenia dopełniają słodkie napoje i fastfood.

blank
Dodano 29.01.2017

Kiedyś wyleczono mi górną piątkę kanałowo. Ząb wytrzymał dwa lata i pojawił się ból i opuchlizna. Dentystka rozwierciła ząb. Smród zgorzeli podany mi pod nos na wiertle moze spowodować wymioty albo omdlenie, tego zapachu nie da się opisać, padlina to przy tym perfumy. Tydzień czasu chodziłem z rozwierconym zębem, a dziury nadal sączyła się śmierdząca ciecz. Mówi pani doktor, ze można by ratować, ale szczerze, to lepiej usunąć i zgodziłem się bez wahania. Zamknąć zarazę jeszcze raz? Zrobiłem mostek z dwoma protezami na czwórce, oparty o szóstkę i tak już sobie siedzi 12 lat bez najmniejszych, odpukać, problemów. W zębinie są mikrokanaliki i najlepsze leczenie kanałowe nie jest w stanie usunąć wszystkiego. Nie róbcie kanałowek, szkoda czasu, pieniędzy i zdrowia. Lepiej zrobić tani mostek, a jeśli to niemożliwe, to implant. Wiem, to drogie, ale warto. Też trzeba uważać i być pewnym fachowca, bo implant zrobiony za głęboko w żuchwie może uszkodzić nerw żuchwowy.

blank
Dodano 28.03.2018

A ja miałam dzisiaj usuwany ząb z ropą Znieczulenie dostałam ale i tak bolało Jakoś ból zniosłam i po kłopotliwym zębie Podczas wyrwania trochę z bólu stękałam

blank
Dodano 28.03.2018

Moja stomatolog powiedziała że dwójkę kanałowo zrobi mi na NFZ Ja tylko mam zapłacić 150 zł za odbudowę zęba Więc nie każdy stomatolog naciąga na kasę

blank
Dodano 28.04.2021

Jak mnie ząb bolał to bolał i przestał. Poprosiłem go i nie boli jusz. Chyba nie wypadnie?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Wpisz wynik działania *

NEWSLETTER
Chcesz być na bieżąco i wiedzieć o najnowszysch zdarzeniach przed innymi? Zapisz się do naszego newslettera!

Menu

Zwiń menu >>
X
X
X