SERDECZNIE Zapraszamy do naszego gabinetu: ul. Witkiewicza 75, 44-102 Gliwice, TEL. +48 500 701 500
0
Klasyfikacja braków uzębienia
9 marca 2021 --- Drukuj

Uzębienie naturalne człowieka obejmuje 32 zęby – po 16 w każdym łuku, co oznacza, że istnieje ponad 60 tys. kombinacji braków zębów. Ich usystematyzowanie i klasyfikacja bywają pomocne w praktyce lekarskiej, mogą ułatwiać rozpoznanie i planowanie leczenia. Każda klasyfikacja powinna być prosta, logiczna, łatwa do przyswojenia i akceptowana. Do opisu braków uzębienia w jednym łuku stosuje się 2 podstawowe terminy:

 • braki międzyzębowe: ograniczone z dwóch stron zębami – przerwanie ciągłości łuku zębowego
 • brak skrzydłowy: braki w szeregu zębowym na końcu łuku zębowego.

Klasyfikacja Kennedy’ego

Do najbardziej popularnych i długo stosowanych klasyfikacji należy klasyfikacja Kennedy’ego, która sugeruje rodzaj uzupełnienia protetycznego utraconych zębów i obejmuje 4 klasy; 3 pierwsze klasy mają modyfikacje.

 • Klasa I: braki skrzydłowe obustronne wraz z brakami w odcinku przednim – siodła protezy są dwustronne i leżą ku tyłowi od ostatnich zębów (najczęstszy typ protezy).
 • Klasa II: braki skrzydłowe jednostronne i różnorodne braki w pozostałych odcinkach łuku – siodło protezy jednostronne i leży ku tyłowi od zachowanych zębów.
 • Klasa III: jednostronny brak zębów – siodło protezy podparte obustronnie (doprzednio i dotylnie). Modyfikacje obejmują inne braki międzyzębowe (ograniczone w odcinku tylnym).
 • Klasa IV: braki zębów przednich – siodło podparte doprzednio w stosunku do zębów filarowych. Nie ma modyfikacji.

Klasyfikacja Applegate’a i Kennedy’ego

Klasyfikacja Kennedy’ego została zmodyfikowana przez Applegate’a. Klasyfikacja Applegate’a i Kennedy’ego znajduje zastosowanie po dokonaniu (zaplanowanych) ekstrakcji. Odcinki bezzębne nieujęte w żadnej z grup w tej klasyfikacji to tzw. przestrzenie modyfikacyjne określane przez numer. Klasyfikacja obejmuje 6 klas – każda (oprócz klasy IV) może mieć kilka modyfikacji:

 • klasa I: obustronne skrzydłowe braki zębów
 • klasa II: jednostronny skrzydłowy brak zębów
 • klasa III: jednostronny brak ograniczony z przodu i z tyłu przez zęby, które nie mogą być jedynym podparciem dla protezy
 • klasa IV: pojedynczy, dwustronny brak zębów w odcinku przednim, z pełnymi łukami w odcinkach bocznych
 • klasa V: braki w odcinku przednim i odcinku tylnym, gdy zęby przednie nie mogą służyć jako filary
 • klasa VI: braki zębów, przy których zęby ograniczające lukę można wykorzystać w charakterze filarów zdolnych do całkowitego podparcia protezy.

Klasyfikacja Eichnera

Klasyfikacja Eichnera lub klasyfikacja intermaksilarna, rozpowszechniona zwłaszcza w krajach europejskich, uwzględnia warunki okluzyjne układu zębowego i obejmuje 3 grupy (A, B, C) wraz z ich podgrupami oznaczonymi cyframi. Eichner podzielił łuki zębowe na podstawie strefy podparcia, czyli grupy zębów przeciwstawnych w szczęce i żuchwie, które ustalają prawidłową wysokość zwarcia i położenia żuchwy względem szczęki:

 • strefa podparcia: zęby przedtrzonowe po stronie lewej
 • strefa: zęby przedtrzonowe po stronie prawej
 • strefa: zęby trzonowe po stronie lewej
 • strefa: zęby trzonowe po stronie prawej.

Klasyfikacja Eichnera:

Grupa A: kontakty przeciwstawne między zębami górnymi i dolnymi istnieją we wszystkich strefach podparcia

 • A1: pełne uzębienie, pojedyncze zęby uszkodzone, ale odbudowane
 • A2: jeden łuk zębowy bez braków, w łuku przeciwstawnym braki międzyzębowe
 • A3: braki w obydwu łukach, ale istnieją podparcia we wszystkich strefach

Grupa B: przeciwstawne kontakty między zębami nie we wszystkich strefach podparcia

 • B1: kontakty zębów przeciwstawnych w trzech strefach podparcia
 • B2: kontakty zębów przeciwstawnych w dwóch strefach podparcia
 • B3: kontakty przeciwstawne w jednej strefie podparcia
 • B4: kontakty przeciwstawne poza strefami podparcia

Grupa C: brak kontaktów między zębami przeciwstawnymi górnymi i dolnymi

 • C1: uzębienie resztkowe szczęki i żuchwy bez wzajemnych kontaktów
 • C2: jeden łuk bezzębny, drugi łuk uzębiony
 • C3: bezzębie.

Klasyfikacja Galasińskiej-Landsbergerowej

Klasyfikacja Galasińskiej-Landsbergerowej jest systemem prostym, łatwym do przyswojenia i dość szeroko stosowanym w naszym kraju; braki w uzębieniu zostały podzielone na 5 klas:

 • klasa I: braki jakościowe w jednym lub więcej zębach, przy pełnych łukach zębowych; leczenie protetyczne: wkłady, korony, zęby ćwiekowe
 • klasa II: braki między zębami; leczenie protetyczne: protezy stałe lub ruchome, zależnie od rozległości braków i stanu zachowanych zębów filarowych
 • klasa III: braki skrzydłowe jednostronne lub dwustronne; leczenie protetyczne: protezy ruchome podparte lub osiadające
 • klasa IV: różne braki, połączenie braków międzyzębowych i skrzydłowych; leczenie protetyczne: protezy stałe i ruchome lub rozległa proteza ruchoma
 • klasa V: braki całkowite; leczenie protetyczne: protezy całkowite osiadające, protezy typu overdenture wsparte na implantach, mosty, mosty na implantach.

Obecnie w klasach II-V możliwe jest leczenie stałymi lub ruchomymi uzupełnieniami protetycznymi opartymi na wszczepach (jeśli istnieją wskazania do leczenia).

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Wpisz wynik działania *

Czy
wiesz, że...
 • Co dwa zęby to nie jeden ?
 • Aparatem na zęby, zdjęcia nie zrobisz.
 • Pacjenci z woj. dolnośląskiego najczęściej ze wszystkich województw łykają leki na uspokojenie przed wizytą u dentysty aż 8%, wyprzedzają ich tylko obcokrajowcy gdzie po takie środki sięga 12% pacjentów. (Inne woj. ok 4%)
FAQ
NEWSLETTER
Chcesz być na bieżąco i wiedzieć o najnowszysch zdarzeniach przed innymi? Zapisz się do naszego newslettera!

Menu

Zwiń menu >>
X
X
X