Wyniki dla: pantomograf

Sprzedam pantomograf panoramę Gendex
1 grudnia 2020 --- Drukuj
Pantomograf PLANMECA PM 2002 EC PROLINE Panorama
4 marca 2019 --- Drukuj

Witam,

Sprzedam PLANMECA PM 2002 EC PROLINE (Panorama). Sprzęt sprawny. Serwisowany do 2017 roku, od tego czasu nie używany. Dowóz na terenie województwa pomorskiego bezpłatny. Cena do negocjacji. Zapraszam do kontaktu.

Sprzedam pantomograf cyfrowy Morita
7 lutego 2019 --- Drukuj

Sprzedam używany aparat pantomograficzny cyfrowy MORITa Veraview IC-5, rok produkcji 2007. Sprawny w 100 % – posiada wszystkie testy specjalistyczne potwierdzające jego sprawność. Mały gabarytowo, więc idealny do małych gabinetów.

Sprzedam pantomograf cyfrowy Morita
7 lutego 2019 --- Drukuj

Sprzedam aparat pantomograficzny cyfrowy Morita, model Veraview IC-5, rok produkcji 2007. Posiada wszystkie testy specjalistyczne, potwierdzające jego sprawność w 100%.

Pantomograf OP 300 cyfrowy
1 czerwca 2018 --- Drukuj

Sprzedam INSTRUMENTARIUM OP300 cyfrowy do zdjęć pantomograficznych z przystawką do cefalometrii. Aparat w 100 % sprawny -jak nowy .Rok produkcji 2015r.Bardzo mała ilość ekspozycji.
W zestawie oprogramowanie i montaż.
Kontakt 601794144

sprzedam pantomograf kodak 900 cena 26 tys zl
2 stycznia 2017 --- Drukuj

sprzedam pantomograf kodak 900 cena 26 tys,tel 509250721

PLANMECA PROMAX APARAT PANTOMOGRAF .z CEFALOSTATEM
12 maja 2016 --- Drukuj
Kupię unit oraz pantomograf
21 września 2015 --- Drukuj

W związku z planowanym zakupem dwóch urządzeń do prowadzonego gabinetu, zwracam się z prośbą o określenie cen urządzeń spełniających następujące parametry:

1. Pantomograf cyfrowy:
– 2d,
– ekran dotykowy,
– fartuch ochronny do pantomografii,
– zestaw komputerowy,
– masa ponad 100 kg,
– powiększenie min. 1,25
– plamka 0,5 mm

2. Unit stomatologiczny:
– posadowiony na fotelu
– rękaw ślinociągu,
– pompa ssąca,
– mikrosilnik bezszczotkowy możliwy do sterylizacji,
– zasilanie wodą destylowaną
– system dezynfekcji rękawów.

W celu uniknięcia konfliktu interesów zamówienia nie mogą być udzielane podmiotom powiązanym z ogłoszeniodawcą osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu Beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
– uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
– posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
– pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
– pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
Information

Kontakt

Imię: NZOZ Vi-DENT PRYWATNA PRZYCHODNIA STOMATOLOGICZNA
Tel.: 324353888
44-244
Żory
email: fender93@wp.pl

Kupię unit oraz pantomograf
17 września 2015 --- Drukuj

Szanowni Państwo,

W związku z planowanym zakupem dwóch urządzeń do prowadzonego gabinetu, zwracam się z prośbą o określenie cen urządzeń spełniających następujące parametry:

1. Pantomograf cyfrowy:
– 2d,
– ekran dotykowy,
– fartuch ochronny do pantomografii,
– zestaw komputerowy,
– masa ponad 100 kg,
– powiększenie min. 1,25
– plamka 0,5 mm

2. Unitu stomatologiczny:
– posadowiony na fotelu
– rękaw ślinociągu,
– pompa ssąca,
– mikrosilnik bezszczotkowy możliwy do sterylizacji,
– zasilanie wodą destylowaną
– system dezynfekcji rękawów.

kupię używany pantomograf analogowy sprawny
31 sierpnia 2015 --- Drukuj
Czy
wiesz, że...
  • Pacjenci korzystający z usług w ramach NFZ o 9% częściej deklarują, że boją się dentysty.
  • W Japonii "yaeba" czyli "krzywe zęby" są uważane za urocze i atrakcyjne. Nastolatki często poddają się operacji wykrzywienia zębów, by wyglądać bardziej atrakcyjnie.
  • Najmniej bolesne podanie znieczulenia przypisują sobie mieszkańcy woj. podlaskiego, gdzie 33% osób skarżyło się na dolegliwości podczas podania znieczulenia. Najbardziej natomiast z lubuskiego – 54% osób podawało ból przy aplikacji znieczulenia.
FAQ
NEWSLETTER
Chcesz być na bieżąco i wiedzieć o najnowszysch zdarzeniach przed innymi? Zapisz się do naszego newslettera!

Menu

Zwiń menu >>