Prostnica 10CH KaVo

Prostnica 10CH KaVo 1:1
Max. 40,000 rpm min-1
Oddzielne, wewnętrzne przewody chłodzące
Współpracuje z wiertłami zarówno na prostnice jak i na kątnice
Siła utrzymania wiertła 40N

Wszelkie pytania należy kierować na email : prostnicakavo@op.pl