III Ogólnopolska Konferencja Stomatologów Praktyków

„POSZERZAMY HORYZONTY”

Warszawa 19 – 20 Listopada 2011 r.

Tematyka części wykładowej dotyczyć będzie m.in.:
- Wykorzystania lasera w leczeniu stomatologicznym
- Implantoprotetyki w ogólnie praktykującym gabinecie
- Zabiegów estetycznych na jednej wizycie, w tym:
• Odbudowa złamanego zęba na wkładzie koronowo-korzeniowym na bazie włókna szklanego
• Uzupełnianie pojedynczych braków mostami adhezyjnymi z materiałów kompozytowych
• licowanie zębów - licówki porcelanowe vs kompozytowe
- Wykorzystania nowoczesnych narzędzi ręcznych i maszynowych w leczeniu endodontycznym
- Wybóru metody leczenia na podstawie oceny warunków klinicznych
- Jak radzić sobie z powikłaniami w leczeniu kanałowym

Zapraszamy Państwa również na
WARSZATATY PRAKTYCZNE
odpowiadające tematyce poruszanej podczas wykładów.

Szczegółowe informacje oraz rejestracja na stronie: