mam możliwosc dokupienie do pakeitu firmowego w jednej z klinik prywatnych LIM pakeitu stomatologicznego za 200 zl ale strasznie fachowo jest okreslony zakres mam prośbe o wypowiedz czy jest to oplacalne czy trzeba bedzie dopłacać dużo zęby mam w kiepskim stanie, z tego pisu nie wiem czy np plomby beda pod kolor

Doraźna pomoc
stomatologiczna
· Usunięcie zęba jedno lub wielo-korzeniowego stałego lub mlecznego
· Opatrunek leczniczy w zębie stałym lub mlecznym
· Dewitalizacja miazgi zęba z zaopatrzeniem ubytku opatrunkiem
· Podanie lub zaordynowanie leku
· Nacięcie ropnia podśluzówkowego/podkostnego włącznie z drenaŜem
Stomatologia
zachowawcza
· Szczegółowe badanie jamy ustnej z planem leczenia przed przystąpieniem do leczenia
· Usuwanie kamienia nazębnego (bez piaskowania) i fluoryzacja – wykonywane w poradni higieny
stomatologicznej
· Wypełnienia bez limitu wykonywane metodą bezpośrednią z uŜyciem standardowych materiałów stosowanych
w gabinetach CM LIM wg następujących procedur:
- Wypełnienie – leczenie próchnicy średniej
- Wypełnienie – leczenie próchnicy głębokiej
Istnieje moŜliwość wykonania wypełnień z wykorzystaniem innych materiałów. Dopłata róŜnicy wynikające z cen
materiałów.
Wypełnienie z uŜyciem materiałów standardowych oznacza wypełnienie, które nie jest odbudową
zęba ( kwalifikacja związana z rozległością ubytku ) oraz wykonane z materiałów takich jak Valux ,
Herculite , Dyract , Tetric , Glazjonomery - KetacMolar i Fugii IX ( kwalifikacja związana z rodzajem
uŜytych materiałów ) , dopłata jest stosowana w przypadku uŜycia materiałów takich jak Gradia I
Surefill. Za wypełnienie z uŜyciem materiałów standardowych nie uwaŜa się takŜe wypełnień
złoŜonych ( G+K ).
Chirurgia
stomatologiczna
· Usuwanie zębów (ekstrakcja)