Podczas wizyty stomatolog złamał narzędzie w kanale, po czym założył opatrunek, zrobił zdjęcie i powiedział, że mam się udać do endodonty w celu usunięcia narzędzia i dalszego leczenia kanałowego. Czy, ja mam ponosić koszty wypadku, który się zdarzył stomatologowi? Czy,stomatolog powinien się poczuwać do rekompensaty za zaistniałą sytuację?